Investeringserbjudanden

Investeringserbjudanden

 

Vi letar ständigt efter intressanta investeringsmöjligheter som vi kan presentera till vårt investerarnätverk.

Trader Invest erbjuder möjligheten till privata investerare att investera i bolag innan de blommar ut för fullt. Det kan vara allt från ett tidigt skede i bolagets utveckling till precis inför en marknadsnotering.

Genom att investera i bolag i tidiga skeden kan man uppnå en mycket hög avkastning. Men det är också förenat med större risker än investeringar i etablerade bolag. De investeringar som blir lyckade mångdubblas ofta i värde. De bästa affärerna finns generellt sett utanför börsen. Ju tidigare skede i utvecklingen desto mindre har bolagsvärdet hunnit öka. Dessutom är inte börspremien inbakad i aktiekursen. Risken såväl som potentialen är högre i onoterade värdepapper och därför är det viktigt med riskspridning genom att investering i flera olika bolag.

Dessutom erbjuder vi ibland andra typer av intressanta investeringsalternativ i samarbete med andra aktörer, t.ex. alternativa investeringar (skog, fastighetsfonder etc).

Genom att anmäla sig till vårt investerarregister, får man ta del av intressanta investeringserbjudanden. Man förbinder sig inte till att investera. Ett par gånger per år skickar vi ut intressanta erbjudanden som man kan ta ställning till i lugn och ro. Fyll i dina uppgifter på fliken uppe till vänster om du vill ta del av intressanta investeringserbjudanden eller klicka här.

 

Varför anlita oss?

IkonAnlitaVi erbjuder intressanta investeringsmöjligheter i onoterade bolag och alternativa placeringar.

Vad kan vi erbjuda?

IkonAnlita22Vare sig du är ute efter avkastningsmöjligheter eller riskspridning har vi något för dig.

Kontakta oss

IkonHandring

Anmäl dig till vårt investerarnätverk och ta del av intressanta investeringsmöjligheter.