KapEmissionshanteringGra

 

Vi kan erbjuda full emissionshantering. Med andra ord kan vi ta hand om hela processen, från emissonsförberedelse till kapitalanskaffning.

Emissionsprocessen kan vara lång och komplex men i samarbete med oss blir det en enkel process. Vi anpassar alltid emissionsprocessen efter den enskilda kundens behov. Vi lyssnar till kundernas behov och skräddarsyr vårt tjänstepaket för att uppnå bästa möjliga resultat så tids- och priseffektivt som möjligt.

Vi har kapacitet för allt från att förbereda bolag inför kapitalanskaffning, producera informationsmaterial till att genomföra kapitalanskaffningen.

Växande bolag ska kunna anlita oss i flera faser i sin utveckling. Vi kan hjälpa till både i ett tidigt skede när kapitalbehovet är litet och i ett senare skede när bolaget förbereder sig inför en listning eller i samband med en listning.

Varför anlita oss?

IkonAnlita2Vi vet vad marknaden efterfrågar. Till det tillämpar vi ett modernt och prismedvetet arbetssätt.

Vad kan vi erbjuda?

IkonErbjuda2En flexibel fullservice lösning med bättre förutsättningar till en lyckad kapitalanskaffning.

Kontakta oss

IkonHandring2

Förbered din kommande kapitalanskaffning redan nu genom att förutsättningslöst kontakta oss.