KapInvesterartraffarGra


För att nå ut till investerarna på bästa möjliga sätt, är det viktigt att synas bland investerarna och ge dem möjlighet att ställa frågor.

Vi har möjlighet att anordna investerarträffar i stora delar av landet i egen regi och tillsammans med samarbetspartners.

Förutom fysiska träffar, kan vi även hjälpa till med arrangemang av hearings och webcasts som presenteras på Internet.

Det är kundens behov som styr vårt erbjudande. Vi skräddarsyr alltid ett presentationspaket efter den enskilda kundens behov och önskemål.

Tjänsten Investerarträffar kan dessutom beställas separat om kunden inte har behov av våra övriga emissionstjänster.

Varför anlita oss?

IkonAnlitaVi har erfarenhet av att arrangera stora investerarträffar på flera orter i Sverige.

Vad kan vi erbjuda?

IkonAnlita22Presentera ert företag framför rätt publik och attrahera investerare direkt på plats.

Kontakta oss

IkonHandring

Kontakta oss för att boka in era investerarträffar.