KapMemorandumProspektGra

Vid kapitalanskaffning behöver ett memorandum eller prospekt upprättas. Ett memorandum/prospekt är ett viktigt dokument för att skapa förtroende och presenterar bolaget, dess affärsidé samt potential.

Här skall alla viktiga fakta finnas med som presentation av bolagets ekonomi., dess styrelse samt ledande befattningshavare.

Vana investerare vet vad man letar efter och det är viktigt att all relevant information finns på plats, är korrekt och lättförståelig, annars så avstår man från att investera.

Vi vet vad såväl Finansinspektion som investerare efterfrågar. För att ge en rättvisande bild av bolaget tar vi oss tid att sätta oss in i och ”lära oss” bolaget när vi hjälper till med prospekt eller memorandum. I och med detta kan vi även erbjuda andra anpassade tjänster såsom marknadsföring och presentationer, till exempel i samband med emissioner.

I ett memorandum/prospekt är det dock alltid bolagets styrelse som står som ansvarig för innehållet.

Varför anlita oss?

IkonAnlitaVi har bred erfarenhet av finansiell information och skräddarsyr memorandumarbetet så att  det passar varje kund.

Vad kan vi erbjuda?

IkonAnlita22Rätt information är nyckeln till lyckad kapitalanskaffning. Låt oss ta hand om ert memorandum och öka era chanser att lyckas.

Kontakta oss

IkonHandring

Ta kontakt med oss för att lyckas med kapitalanskaffningen.