KapTryckProduktion

När memorandum och teckningssedel är författad och klar så ska allting layoutas och presenteras på ett förtroendefullt sätt.

Tiden är oftast knapp och det krävs att layouten hänger ihop och att alla dokument sparas i lämpliga format för att producera trycksaker eller elektroniska dokument.

Vi har kontakter med de aktörer som har erfarenhet av att ordna layout av memorandum/prospekt samt teckningssedlar och vi har även kontakter med lämpliga tryckerier som kan leverera i tid.

Många investerare tar emot prospekt/memorandum elektroniskt via email men vad som är viktigt att tänka på är att många investerare vill ha ett pappersdokument att kunna bläddra i. Vi kan vara behjälpliga med att ta emot beställningar och utskick av prospekt/memorandum via post och denna service är viktigt att tillhandahålla löpande under hela emissionen.

Broschyr/Tryck av broschyr
Ett memorandum/prospekt i all ära men många gånger kan det vara bra att kunna erbjuda en lättfattlig broschyr som presenterar bolaget. Det kan också röra sig om en sammanfattning av ett memorandum eller prospekt. Denna bör i så fall layoutas och tryckas samtidigt som memorandumet.

Skapandet av kommunikativt budskap
En kampanj (en publik emission kan betraktas som en marknadsföringskampanj), kräver ett budskap till investerare och marknad. 

Hur vill bolaget presentera sig på investerarmarknaden? 
Det är inte att förväxla med bolagets produkter eller tjänster på den egentliga marknaden där bolaget skall tjäna sina pengar. 

Vi förstår hur investeringsmarknaden fungerar och vad investerarna efterfrågar, vilket ofta traditionella reklambyråer missar. Vi vet vad som är viktigt i kommunikationen med kapitalmarknaden.

Varför anlita oss?

IkonAnlitaVi har bred erfarenhet av finansiell information och skräddarsyr memorandumarbetet så att  det passar varje kund.

Vad kan vi erbjuda?

IkonAnlita22Rätt information är nyckeln till lyckad kapitalanskaffning. Låt oss ta hand om ert memorandum och öka era chanser att lyckas.

Kontakta oss

IkonHandring

Ta kontakt med oss för att lyckas med kapitalanskaffningen.