KapNaUtTillInvesterareGra

 

Med hjälp av oss kan bolag som söker kapital nå ut brett till investerare.

Vi är en av de allra största aktörerna på den svenska finansmarknaden med mer än 30.000 finansintresserade personer i vårt nätverk. Därmed är vi en självklar partner för alla företag som vill nå ut brett till investerare, i samband med exempelvis en kapitalanskaffning.

Vi erbjuder dessutom möjlighet till våra kunder att skräddarsy sina annonspaket efter egna behov och anstränger oss alltid lite extra för att våra kunder ska få en hög avkastning på sina annonsinvesteringar. Dels kan vi erbjuda direktutskick till hela eller valda delar av vårt kundregister och dels har vi utrymme för annonser i vårt marknadsbrev Aktiebladet där vi publicerar nyheter och finansinformation.

Utöver våra egna kanaler har vi god kännedom om annonsmarknaden, inom vår bransch, och kan hjälpa våra kunder att uppnå bred exponering till en rimlig kostnad.

 

Varför anlita oss?

IkonAnlitaVi innehar en av marknadens allra största finansiella kanaler och är den givna startpunkten för företag som vill nå finansintresserad publik.

Vad kan vi erbjuda?

IkonAnlita22Exponering av ert budskap samt produkter och tjänster till en köpstark målgrupp.

Kontakta oss

IkonHandring

Kontakta oss redan idag för att skapa större kännedom om ert företag och era produkter på finansmarknaden.