KapPrivatePlacementGra

 

Private placements är framför allt lämpliga för bolag som har ett mindre kapitalbehov, upp till 1-2 MSEK.

Modellen används för privata aktiebolag (privata=juridisk form) som inte får sälja sina aktier till allmänheten utan endast rikta sitt erbjudande till en avgränsad grupp som på förhand har anmält sitt intresse av private placements. Private placements sker oftast i en tidig fas av bolagets utveckling innan bolaget har blivit ett publikt aktiebolag.

Vi har resurserna för att hantera hela private placement processen. Allt från att beskriva ert bolag och presentera konceptet för emissionen (memorandum) - till investerarkontakterna för att slutligen sälja in emissionen. 

Varför anlita oss?

IkonAnlitaVi har ett stort nätverk av investerare som vill investera i private placements. Vi hjälper er nå rätt investerare.

Vad kan vi erbjuda?

IkonAnlita22Finansiering av bolagets expansion via en private placement på ett enkelt, kostnads- och tidseffektivt sätt.

Kontakta oss

IkonHandring

Kontakta oss redan idag för att påbörja förberedelserna inför kapitalanskaffningen.