KapPublikEmissionGra


Vår styrka är att vi innehar en av den svenska marknadens absolut största mediekanaler inom finanssektorn. Vi är en självklar partner för företag som vill nå brett ut med sina emissionserbjudanden.

Publika emissioner används vanligen av bolag som har ett större kapitalbehov.

En publik emission innebär, till skillnad från en private placement, att bolaget fritt får emittera och marknadsföra sina aktier till allmänheten.

De skillnader som finns mellan privata och publika bolag rör framför allt, bolagets aktiekapital och styrelse. Aktiekapitalet för privata aktiebolag måste exempelvis uppgå till minst 50.000 kr, för publika aktiebolag gäller minst 500.000 kr. Publika bolag måste också ha en styrelse om minst 3 ledamöter samt en verkställande direktör. I privata bolag krävs ingen verkställande direktör och antalet ordinarie styrelseledamöter kan vara färre än tre stycken. I ett publikt bolag får inte verkställande direktör och styrelseordförande vara samma person. Aktier eller andra värdepapper i privata aktiebolag får inte heller upptas till handel på börsen eller annan organiserad marknadsplats.

Vi har erfarenhet av publika emissioner och om du är intresserad av vad vi kan erbjuda, tveka inte att kontakta oss redan idag.

Varför anlita oss?

IkonAnlitaVi innehar en av marknadens allra största finansiella kanaler och är den givna startpunkten för publika emissioner.

Vad kan vi erbjuda?

IkonAnlita22Hjälpa er nå ut brett till den rätta målgruppen via en av marknadens främsta kanaler.

Kontakta oss

IkonHandring

Ta kontakt med oss så tidigt som möjligt för att planera in din publika emission.