InvestorRelations

Relationen med aktieägare och kapitalmarknaden är oerhört viktig för bolag med tillväxtambitioner.

Aktieägare och potentiella aktieägare är en intressentgrupp som ofta glömms bort eller inte hinns med när verksamheten utvecklas. En bra relation med kapitalmarknaden underlättar dock avsevärt för tillväxtbolag i samband med finansiering av verksamheten, förvärv och andra företagsaffärer. Ett bolag som har kapitalmarknadens förtroende åtnjuter i regel ett större förtroende även bland andra intressenter.

Vi hjälper er nå hela vägen som tillväxtbolag. Vi har mångårig erfarenhet av den finansiella marknaden och vi har ett investerarnätverk som gör att vi kan erbjuda effektiva Investor Relations tjänster.

Vi erbjuder bland annat följande:

- Utformning och spridning av pressmeddelanden
- Författande av årsredovisningar
- Intervjuer
- Analyser
- Aktieägar- och investerarträffar
- Kapitalmarknadsdagar

Kontakta oss gärna för en översyn av era IR-rutiner och för att få reda på vad vi kan erbjuda er.

Varför anlita oss?

IkonAnlitaVi har verktygen som hjälper er att kommunicera med marknaden effektivt oavsett bolagsstorlek och tillväxtsfas.

Vad kan vi erbjuda?

IkonAnlita22Underlätta att marknaden uppmärksammar och förstår ert bolag för att få en rättvisande bolagsvärdering.

Kontakta oss

IkonHandring

Arbeta långsiktigt tillsammans med oss och skapa en god kommunikation med marknaden.