Uppdragsanalys

Vi har lång erfarenhet av analys på börsnoterade bolag och kan erbjuda olika former av uppdragsanalyser av bolag för att uppmärksamma investerare men även analyser i marknadsföringssyfte.

Marknaden har förändrats under de senaste tio åren. Mindre och medelstora börsnoterade bolag följs inte i en tillräckligt stor omfattning av analytiker. Det ställer krav på noterade bolag att se till att det finns en genomlysning av verksamheten. Utan genomlysning av verksamheten drabbas likviditeten i aktien vilket tenderar att sänka aktieägarvärdet.

Idag erbjuder ett flertal aktörer på den svenska marknaden uppdragsanalyser. Vi kan tack vare vår effektiva kostnadsstruktur erbjuda analyser till konkurrenskraftiga priser.
Trader Invest innehar dessutom en av de största marknadskanalerna på den svenska marknaden och kan med sina analyser snabbt nå ut till en stor målgrupp av finansintresserade människor.

Vi erbjuder även analyser av onoterade bolag. För onoterade bolag är det särskilt viktigt att synas bland potentiella investerare eftersom genomlysningen av onoterade bolag är i stort sett obefintlig på marknaden.

Varför anlita oss?

IkonAnlitaVi erbjuder professionellt utförda analyser för de flesta ändamål och kan sprida dem till vårt nätverk.

Vad kan vi erbjuda?

IkonAnlita22Genomlys ert bolag med vår hjälp och öka intresset för bolaget och aktien.

Kontakta oss

IkonHandring

Kontakta oss redan idag för att beställa en professionellt utförd analys.