Vardering

Behöver ni en objektiv värdering? Vi kan hjälpa er att lösa komplexa värderingsuppgifter.

Vi har erfarenhet av bolagsvärdering som tar i beaktande bolagens potential. Traditionellt utförs bolagsvärderingar av revisionsbyråer som måste hålla sig inom givna ramar. Dessa värderingar tar ofta en ytterst begränsad hänsyn till värden utanför resultat- och balansräkningen. Därmed blir bolagsvärdet inte rättvisande.

I vår värdering använder vi oss i grunden av traditionella värderingsmetoder. Modellerna skiljer sig inte åt jämfört med dem som används på marknaden generellt sett men genom att vi även lägger stor vikt vid goodwill-värden som inte syns i balansräkningen, så kan vi ta fram ett mer rättvisande bolagsvärde än aktörer som behöver hålla sig inom vissa ramar.

Vi förklarar dessutom våra antaganden och hur olika parametrar påverkar värderingen. Därmed kan våra värderingar återanvändas och parter som berörs av värderingen kan föra egna resonemang kring de inputs som vi har använt i värderingen. En oberoende värdering som har utförts av oss kan därför med fördel användas i situationer som exempelvis bolagsförsäljning, utköp, generationskifte och marknadsnotering.

Hör av er så hjälper vi er med en objektiv värdering.

Varför anlita oss?

IkonAnlitaVi kan hjälpa er att fastställa en korrekt värdering av ert bolag.

Vad kan vi erbjuda?

IkonAnlita22Använd oss i samband med bolagsaffärer och andra typer av viktiga bolagsaffärer.

Kontakta oss

IkonHandring

Kontakta oss för en seriös bolagsvärdering.